1. INLEDNING

 

1.1 Definitioner

I detta avtal används följande uttryck med motsvarande innebörd:

 • - "Företag" betyder Digisec Media Limited (MT20878018), ett företag registrerat i Malta, och omfattar alla relaterade företag och delägare
 • - "Personlig information" definieras enligt den norska personuppgiftslagen;
 • - "Sekretesspolicy" företagets sekretesspolicy som återfinns på hemsidan här;
 • - "Tjänsten" innebär funktionaliteten som vid alla tillfällen är tillgänglig för medlemmar på internettjänsten .
 • - "Internettjänsten" innebär denna webbplats är ägd och administrerad av företaget.
 • - "Vi", "oss" och "vår" refererar till företaget.

 

1.2 Godkännande av avtalen

För att kunna använda sig av tjänsten och/eller besöka webbplatsen måste detta avtal godkännas. Du måste ha accepterat avtalet och följande villkor för att kunna använda webbplatsen, oavsett om du är registrerad medlem eller ej. Om avtalen och tillhörande villkor ej godtas kan du inte använda dig av webbplatsen. Vid bruk av tjänsten och/eller webbplatsen godtar du i tillägg till att ha läst och förpliktat dig till sekretesspolicyn som är inarbetad i detta avtal med hänvisning här.

 

1.2.1 Användaravtal:

Dessa villkor utgör avtalet mellan dig och företaget med avseende på din användning av tjänsten och webbplatsen ("Avtalet")

 

1.3 Kontakt

Denna internettjänst är administrerad av Digisec Media Limited, ett företag som är registrerat i Malta med organisationsnummer [MT20878018] (härefter ”företaget”)
Du kan kontakta oss på följande sätt:

 • Online support: form (Använd denna för snabbast services)
 • E-post: support@victoriamilan.se
 • Post : Digisec Media Limited
 • 33 34 , Regent House, 
  Bissazza Street
  Sliema
  Malta
  SLM 1640

 

2. MEDLEMSKAP

 

2.1 Stödberättigande

Du måste vara över 18 år för att kunna registrera dig som en medlem av denna tjänst eller för att använda webbplatsen. Genom att ingå detta avtal och användning av denna tjänst accepterar du att vara bunden till detta avtal och förhålla dig till avtalets villkor.

 

2.2 Medlemskap

Du kan bli medlem av tjänsten kostnadsfritt. Gratis medlemskap kommer bara ger dig rätt att deltaga i några av de funktioner som finns som en del av tjänsten och kan ändras utan förvarning, inklusive att stänga av tjänsten för icke-betalande medlemmar helt. För att få tillgång till ytterligare funktioner, måste du bli en betalande medlem på tjänsten. Din användning av dessa nya funktioner är villkorad av att betalningen av de avgifter och kan ändras i enlighet med de punkter som anges nedan.

 

2.3 Abonnemang och avgifter

Prenumerationsplaner och deras motsvarande avgifter är belägna på "Abonnemang" sidan. Dessa abonnemangsavgifter kan ändras. Förändringarna kommer att publiceras på hemsidan och du kommer att informeras via e-post eller privat meddelande via tjänsten.

 

2.4 Betalning

Endast medlemmar med en giltig prenumeration, eller som på annat sätt betalat en avgift, kan komma åt vissa delar av tjänsten.

Prenumerationer för premiummedlemskap kan förvärvas för priserna, perioderna och genom de betalningsmetoder som anges på medlemskapssidan. Priserna anges i den valuta som visas på sidan för uppgradering av medlemskap och inkluderar alla gällande skatter, såvida inget annat anges. Det fullständiga beloppet som ska betalas för den valda prenumerationsperioden debiteras vid inköpet av premiummedlemskapet.

Efter din inledande medlemskapsperiod kommer din prenumeration automatiskt att förnyas för samma pris och paketlängd. Genom att prenumerera godkänner du att vi debiterar ditt kort nu och vid varje förnyelse. Din betalningsmetod kommer fortsätta att debiteras periodvis för prenumerationen, för det pris och den tidsperiod du godkände när du valde att påbörja din prenumeration. Du kan avbryta ditt medlemskap via “Mitt medlemskap”-sidan.

På grund av behandlingstider från betalningsleverantörer kommer periodiska kortbetalningar att genomföras innan ditt medlemskap utgår. Periodiska betalningslösningar (iDeal, ELV osv.) kommer att äga rum inom ungefär fem arbetsdagar innan ditt medlemskap utgår. Om du vill avbryta din automatiska förnyelse måste du kontakta kundtjänst (eller ta en titt i vårt hjälpcenter för information om hur man gör det på webbsidan) och begära avbeställning minst sju kalenderdagar före förnyelsedatumet, på grund av behandlingstider. Om en ny medlemskapscykel har påbörjats efter det att vi mottagit ett sådant besked kan det beloppet inte återbetalas.

Tänk på att om du tidigare har avbeställt en automatisk förnyelse så leder ett inköp av en ny prenumeration till att din automatiska förnyelse återinförs, enligt beskrivningen ovan.

Du måste tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt information för att prenumerationsavgifterna ska kunna debiteras på ett korrekt sätt, och den informationen måste uppdateras regelbundet och den lagras på ett säkert sätt för att underlätta din betalning. Genom att köpa vår tjänst godkänner du automatiskt att vi lagrar dina betalningsuppgifter på ett säkert sätt och de får endast användas för den automatiska förnyelsen av din prenumeration.

En lyckad debitering av förnyelseavgifterna garanterar att dina kontoförmåner bibehålls på nivån för det paket som förnyas.

Ifall dina automatiska förnyelsedebiteringar avvisas kommer ditt konto att nedgraderas tills debiteringen av förnyelsen godkänns, och därefter kommer statusen för ditt konto att återställas inom 24 timmar för det värde på den debitering som gick igenom, ifall det skulle vara ett lägre värde än det originalpaket som förnyas.

Vi kan när som helst ändra priset för en prenumeration. Om du för tillfället befinner dig i en prenumerationsperiod (och inte i den ursprungliga registreringsperioden) kommer priserna att börja gälla från den första kalendermånaden efter det att ett meddelande om prisändringar har skickats till den e-postadress som användaren uppgav vid registrering. Du kan säga upp avtalet om du inte godkänner prisökningen.

Genom att köpa ett premiummedlemskap tillåter du att företaget debiterar de avgifterna periodvis i enlighet med din prenumerationsplan och informationen ovan.

Företaget kan då och då göra provperioder av premiummedlemskap tillgängliga för gratiskunder.Avgifter för sådana provperioder och betalningsmetoder, om sådana finns, kommer att visas på webbsidan och/eller appen på den sida som nämner en sådan provperiod.Metoder för att avbeställa sådana provperioder kommer också att visas på den sidan.

Provperioden på fyrtioåtta (48) timmar för ett premiummedlemskap kommer automatiskt att förnyas till ett fast premiummedlemskap på sex (6) månader efter fyrtioåtta (48) timmar.  Provperioden på en (1) månad för ett premiummedlemskap kommer automatiskt att förnyas till ett premiummedlemskap på en (1) månad. Om du vill avbryta den automatiska förnyelsen av någon av dessa provperioder för premiumpaketen, vänligen kontakta kundtjänst här eller ta en titt i vårt hjälpcenter för information om hur man gör det på webbsidan.

Då en betalning inte genomförs på ett framgångsrikt sätt, på grund av utgångsdatumet, inte tillräckligt med pengar eller liknande, och du varken redigerar informationen för din betalningsmetod eller avbryter din prenumeration, förblir du ansvarig för eventuella obetalda belopp och godkänner att vi fortsätter att debitera betalningsmetoden, eftersom uppgifterna kan komma att uppdateras. Detta kan resultera i en ändring av ditt betalningsdatum. Dessutom godkänner du att vi erhåller uppdaterade eller ersättande utgångsdatum och kortnummer för ditt kredit- eller betalkort som tillhandahålls av din kredit- eller betalkortsutgivare. Villkoren för din betalning baseras på din betalningsmetod och kan komma att bestämmas genom avtal mellan dig och finansinstitutet, kreditkortsutgivaren eller någon annan leverantör av din valda betalningsmetod.

Ifall debiteringen avvisas kan vi, för din bekvämlighet, efter eget gottfinnande välja att debitera avgifterna i mindre delar för att hjälpa till att underlätta betalningen genom din valda kreditgivare. Men beloppen ska totalt inte överstiga värdet för det paket som förnyas. Vi kan till exempel välja att debitera det fullständiga beloppet för ett medlemskap på 12 månader i två delbetalningar på sex månader eller mindre. Vi kan också välja att sprida ut debiteringarna under en tidsperiod inom paketet, till exempel inom en period på sex månader om du valt ett medlemskap på sex månader. Efter eget gottfinnande och för att underlätta att transaktionen godkänns kan sådana debiteringar fördröjas och genomföras vid olika tillfällen.

I de fall där avgifter kontinuerligt avvisas kan vi, efter eget gottfinnande, välja att kontakta dig för att hjälpa till med betalningen för de obetalda beloppen och för att återaktivera ditt konto. Du får också väldigt gärna kontakta oss på support@victoriamilan.com i dessa fall så att vi kan påskynda lösningen för detta.

Inga avgifter eller debiteringar är återbetalningsbara under några omständigheter om inte annat krävs på grund av gällande lagar eller i enlighet med det som står skrivet här. Du går med på att betala eller att du har betalat alla avgifter och kostnader som uppkommit i samband med tjänsten (inklusive eventuella skatter) till de priser som gällde när kostnaderna uppstod.  Om du skulle ha några problem gällande din betalning, såsom duplicerade fakturor eller felaktigt förnyade prenumerationer, godkänner du att öppna ett kundtjänstärende via webbsidan eller appen (på sidan Kontakta oss eller via e-postadressen till kundtjänst, support@victoriamilan.com) för att lösa problemet. Observera att du genom att godkänna våra villkor, som medlem på webbsidan, samtycker till att vi lagrar dina betalningsuppgifter genom tokenisering och tillåter vårt företag att debitera dem i enlighet med beskrivningen i detta avsnitt. Vi förbehåller oss rätten att använda de här uppgifterna för analytiska ändamål och visa de tillhandahållna betal- och personuppgifterna för berörda betalningsoperatörer vid eventuell obefogad återbetalning till ditt konto. Vi gör detta i enlighet med Payment Card Industry Data Security Standard samt i enlighet med GDPR-standarderna för vårt företag.

Where the customer fails to make a payment or falls into arrears, We reserve the right to engage the services of a debt collection company and demand these costs from the customer. We also reserve the right to charge interest on arrears, the amount of which shall be in accordance with statutory provisions.

We reserve the right to demand that the customer pays the expenses arising from the unauthorised cancellation of a credit card payment or an unjustified objection to a direct debit payment to the extent possible under law.

 

2.5 Användarnamn och lösenord

Vid registreringen blir du uppmanad att välja användarnamn och lösenord. Vi kan neka godkännandet av ett användarnamn då användarnamnet liknar andra användarnamn, är eller kan vara olagligt, är eller kan beskydda ett varumärke. Detsamma gäller om det är andras materiella rätt, vulgärt, stötande, kränkande eller kan föra till förvirring som vi avgör med sunt förnuft. Du är uteslutande ansvarig för konfidentialitet och användning av ditt användarnamn och lösenord (inkluderad all aktivitet genomfört i ditt användarnamn och lösenord). Du godtar även att överföring eller vidareförsäljning av din användning av eller tillgång till internettjänsten till en tredje part inte är tillåtet. Om du har misstankar om att ditt konto inte längre är säkert måste du omedelbart kontakta oss samt ändra lösenord och kontoinformation.

 

2.7 Krediter

För att få tillgång till speciella funktioner på webbplatsen, kan medlemmarna välja en av våra kreditpaket. 
När vi har bekräftat mottagandet av din betalning, kommer vi att kreditera ditt konto med antalet inköpta krediter. 

En uppgraderad medlem vars medlemskap upphört eller som inte har några krediter kvar kanske inte kan komma åt vissa funktioner tills ytterligare krediter köps, men om denne vill göra något som kräver mer krediter än dennes balans resulterar detta i ett negativt saldo, och har denne samtyckt till vår automatiska påfyllningsfunktion, kommer vi automatiskt skaffa medlemmen samma kreditpaket som denne tidigare (eller, om sådant kreditpaket inte längre är tillgängligt, blir det kreditpaketet som är närmst prissatt till kreditpaketet du senast köpt). 

Inga avgifter eller ändringar återbetalas under några omständigheter om inte annat krävs enligt tillämplig lag. Du samtycker till att betala eller har betalt alla avgifter som uppkommer i samband med Tjänsten (inklusive eventuella skatter) i de kurser som är i kraft när avgifterna uppkommit. 

Vi förbehåller oss rätten att avbryta utan återbetalning av oanvända krediter på ett datum som är tidigare 90 dagar från den dagen då din senaste inloggning eller 180 dagar från köpet. 
 

2.8 Bonukoder

Bonuskoder är giltiga under en begränsad tid. Bonuskoder är endast giltiga för den första betalningen och användaren kommer att debiteras den ordinarie summan för framtida betalningar. Bonuskoder är endast giltiga för Premium medlemskapsavgifter och kreditpaket, beroende på den mottagna bonuskoden. Bonuskoder kan inte överföras eller lösas in för pengar eller kredit. Bonuskoder kan inte appliceras på existerande eller tidigare köpta medlemskapsplaner. Ditt användande av Bonuskod är föremål för dom ordinarie Victoria Milan villkoren.
 

2.9 Upphävande av ångerrätten

I enlighet med Maltas lag har du en automatisk och lagstadgad ångerrätt för kontrakt som gäller köp av digitalt innehåll. Men när du prenumererar samtycker du till att innehållet på webbplatsen och/eller appen blir tillgängligt omedelbart, och du godkänner att du till följd av detta avstår från din automatiska och lagstadgade ångerrätt.

 

 

3. Tjänsten

Tjänsten är en internettillgänglig informationstjänst som ska tillrättalägga för kontakt mellan medlemmarna med önskan eller icke önskan om att söka efter vänskap eller ett förhållande. Detta är inte en äktenskaps rådgivartjänst, mailorderbride-tjänst eller dating webbplats. Företaget är ej förpliktat till att förmedla andra medlemmar eller medlemmar för dig.

Affärgaranti garanterar att användare med en komplett ifylld profil mottar aktivitet från andra medlemmar från hemsidan baserat på deras önskemål.

 

4. ANVÄNDARNAS ÅTAGANDEN

 

4.1 Egen risk

Du erkänner att bruk av tjänsten och internettjänsten är uteslutande på eget ansvar. Företaget ansvarar för att leverera en internettjänst som ska ge dig möjlighet att komma i kontakt med andra individer på kriterier definierade av dig. Dock tar företaget ej ansvar för eller accepterar ansvar för ekonomiska eller icke ekonomiska förluster eller skador som du pålägger dig vid brud av internettjänsten. Det samma gäller om internettjänsten inte fungerar enligt dina förväntningar. Vidare erkänner du att du själv ansvarar för egen interaktion med andra medlemmar eller användare av internettjänsten. Företaget kan inte garantera och garanterar ej att varje medlem eller användare av tjänsten är vem den utger sig för att vara. Företaget kan inte garantera och garanterar ej att medlemmars profiler är pålitliga, exakta eller fullständiga. Därmed uppmanas till försiktighet vid hantering av andra medlemmar och användare av internettjänsten.

 

4.2 Korrekt information

Det är ditt ansvar att försäkra dig om att informationen du tillför internettjänsten och företaget är exakt och inte utgör ett brott på detta avtal och på inga andra sätt kan skada andra personer, varken fysiskt eller juridiskt

 

4.3 Informationen du själv lämnar ut

Du accepterar att materiel eller information (inkluderat utan begränsning personliga bilder, videos, ljudklipp) som du själv lämnat ut, lagras och ej innehåller personlig information (inkluderar ditt fulla namn, e-postadress, postadress, telefonnummer eller liknande), då användningen av dessa är underlagt våra rättningslinjer för personlig sekretess (länk tillgänglig här) kan utan begränsning användas av oss för drift av internettjänsten som beskrivet i detta avtal. Ta speciellt hänsyn till att beskydda din identitet när du laddar upp information eller annat materiell som kan identifiera dig. .

Du är själv ansvarig för all information och allt materiell som du laddar upp och/eller publicerar, inkluderar men inte begränsat till informationen och/eller materiell som finns i din profil, ej bryter mot några lagar eller regler i någon domstol eller rättigheter för en tredje part. Vi förbehåller oss rätten till att radera all sådan information och/eller materiell utan ytterligare upplysning och till att kräva ersättning för eventuella kostnader eller skador som sådan information eller materiell har förorsakat oss.

 

4.4 Eksponering av virus

Du råds till att alltid hålla dig uppdaterad på anti-virus och anti-malware program. Vi tar ej ansvar för eventuella skador eller förluster förorsakat av virus, spionprogram, malware, trojanska hästar eller annan ondsinnad programvara som överförs genom bruk av internettjänsten.

 

4.5 Dina förpliktelser

Du accepterar att vara bunden av följande regler vid bruk av internettjänsten:

 • Du kommer ej använda internettjänsten till att delta i någon form av trakasserande eller stötande uppförande, inkluderat med ej begränsat till publicering av sexuell och/eller rasistiskt stötande, hotande, vulgärt, oanständigt, trakasserande, ärekränkande eller opassande materiell av något slag. Ej heller olagligt materiell som kränker eller bryter en annan parts rättigheter (inkluderat men inte ej begränsat till förståndsmässiga rättigheter och personliga sekretessrättigheter).
 • - Du kommer ej att sända spam, kedjebrev, skräppost eller delta i massdistribution av e-post.
 • - Du kommer inte att använda internettjänsten till ej bemyndigade, kommersiella ändamål.
 • - Du kommer inte uppmana eller försöka erhålla pengar av andra medlemmar eller användare av internettjänsten.
 • - Du kommer inte att använda internettjänsten till att distribuera, marknadsföra eller på något annats sätt publicera materiell som innehåller uppmaning till fond och/eller reklam eller uppmaning till varor och tjänster.
 • - Du kommer ej att skicka eller överföre materiell som innehåller virus eller andra data koder, program eller filer som är tillverkade för att begränsa eller förstöra funktionaliteten till data och/eller maskinprogramvara.
 • - Du kommer inte under några omständigheter sända eller överföra kontaktinformation inkluderat, utan begränsning, e-postadresser, telefonnummer, postadresser, internetadresser, URL`s eller fulla namn genom offentligt tillgänglig information.
 • - Du kommer inte att använda Hemsidan som eskort, eller använda Tjänsten för att värva kunder till en eskorttjänst eller någon annan form av människohandel;
 • - Du kommer inte att använda Hemsidan eller Tjänsten för att marknadsföra, uppmuntra, eller delta i någon prostitution;
 •  
 • Som användare på RichMeetBeautiful, anses det vara en överträdelse av våra termer och villkor att fråga efter "betalning per timme" eller "bankinformation" eller ge "information om priser" och Företaget ser detta som oacceptabelt beteende. Du får inte heller visa upp någon privat kontakt- eller bankinformation på din individuella profilsida ("Profil") oavsett om den rör dig eller någon annan person.

 

5. INFORMATION

 

5.1 Övervakning

Vi förbehåller oss rätten till att övervaka alla profiler, meddelanden, chatter, direktmeddelanden, video och ljudfiler för att försäkra oss om att de är i samband med kraven enligt detta avtal. Detta omfattar rätten, efter eget sunt förnuft, att engagera en eller flera tredje parter till att erbjuda funktioner, knutna till internetsäkerheten för våra kunder.

 

5.2 Redigering av information

Vi är under inga omständigheter förpliktade till att övervaka eller genomgå meddelanden eller material som läggs ut eller sänds av användare av internettjänsten. Vi är inte heller ansvariga för innehållet i dessa meddelanden eller materialet. Men vi förbehåller oss rätten att, men är ej helt förpliktade till, att radera, flytta eller redigera meddelanden och materiell profiler, meddelanden, video och ljudfiler) som vi, efter eget sunt förnuft, anser bryter mot detta avtal eller på något sätt må vara oacceptabla.

 

5.3 Informationssäkerhet

Olyckligtvis kan ingen överföring av information och/eller materiell över internet vara garanterat säker. Därmed är all information du sänder till oss på eget ansvar men när informationen vi mottagit tar vi rimliga förhandsregler för att bevara sådan information som du sänder oss.

 

6. BEGRÄNSAT BRUK

Om inget annat skriftligt avtal är ingått kommer du ha tillgång till internettjänsten för personligt, ej-kommersiell användning.

 

7. ANNONSERING

Ansvaret för innehållet på reklam (om någon) som visas på internettjänsten (inkluderat hyperkopplingar till annonsörens egna hemsidor) ligger helt och hållet på annonsören. Placering av sådan reklam utgör inte rekommendation eller stöd av annonsörens produkt eller tjänst från företaget.

 

8. UPPHOVSRÄTT OCH ÄGARSKAP

Företaget förbehåller sig alla rättigheter, namn och intressen i internettjänsten och tillhörande äganderätt samt alla rättigheter som ej uttryckligt nämnts.

 

9. FRISKRIVNINGSKLAUSULER OCH ANSVARSBEGRÄNSNING

 

9.1 Ingen garanti med hänsyn till noggrannhet

Vi ger inga representationer eller garantier om att materiell eller informationen genom internettjänsten (inkluderat eventuella medlemsprofiler, råd, meningar, påståenden eller annan information som visas, laddas upp eller publiceras av företaget eller andra medlemmar eller drift) är pålitlig, exakt eller fullständig. Ej heller att din tillgång till internet tjänsten vill vara avbruten, tidsriktig och säker. Vi tar ej ansvars för eventuella förluster som uppstår från var enskild handling med information eller materiell som publicerats av dig genom internettjänsten. Du borde dra dina egna slutsatser innan du agerar eller litar på information eller materiell som visas på internettjänsten. Du medger härmed att att lita på sådant materiell eller information är på eget ansvar. .

 

9.2 Ingen garanti om tillgänglighet.

Tjänsten är distribuerad på ett ”som är” grundlag. Vi garanterar inte att internettjänsten kommer att vara felfri eller oavbruten. Det kan komma förseningar, brister och avbrott i tillgängligheten av internettjänsten. Det är enligt lov tillåtet att du godkänner att internettjänsten (och dennes tillgänglighet) ges utan garantier av något slag, varken direkt eller underförstått, inkluderat men inte begränsat till underförstådda garantier om försäljbarhet eller anpassning till en bestämd anledning.

 

9.3 Vi ansvarar inte för förluster

Vi accepterar inte ansvar för eventuella förluster eller skador, oavsett orsak (inkluderat genom oaktsamhet i den grad som det är tillåtet enligt lagstiftning), som du direkt eller indirekt kan ha tillfogats i förbindelse med bruk av internettjänsten eller de externt hyperkopplade webbsidorna. Vi accepterar heller inte ansvar för eventuella förluster som uppstår genom ditt bruk eller förtroende till den informationen i eller tillgång genom internettjänsten.

 

10. UPPSÄGNING

 

10.1 Avtalet gäller alla medlemmar

Detta avtal kommer att fortsätta med full kraft och giltighet så länge du är medlem av internettjänsten eller av andra grunder besöker internettjänsten.

 

10.2 Uppsägning av medlemskap genom dig

Du kan när som helst säga upp ditt medlemskap, utan grund, gällande från första betalningsperioden efter mottagandet av skriftlig uppsägning, förutsatt att du inte är i en inledande registreringsperiod, då du vill bli belastad för hela beloppet av den perioden. Uppsägelse kan skickas till vår internettjänst adress som finns på vår sida ”kontakta oss”,eller e-postadressen som finns på samma ställe.

 

10.3 Upphörande av din tillgång till internettjänsten

Vi kan alltid, efter eget sunt förnuft, avsluta eller upphäva hela eller delar av tjänsten, med eller utan varning, oavsett orsak, inkluderat, utan begränsning något oärligt, förnärmande eller på något annat sätt olagligt aktivitet, eller något som annars kan påverka användandet av internettjänsten för andra. Om du är avstängd från din tillgång till tjänsten eller avtalet är uppsagt efter brott mot detta avtal så kommer medlemskapet fortfarande vara registrerat tills den avslutas av antingen oss eller dig.

 

10.4 Uppsägning av medlemskapet av oss

Vi kan alltid omedelbart avsluta ditt medlemskap och tillgång till internettjänsten om vi menar, efter sunt förnuft, att du har brutit mot detta avtal. Besked om uppsägning skickas till den e-postadress du senast uppgav till oss. Eventuella förhandsbetalda avgifter till perioder efter uppsägningen blir återbetalat till dig efter avdrag för eventuella kostnader eller förluster som företaget erhållit sig i förbindelse med ditt medlemskap.

 

10.5 Deaktivering

Vi kan deaktivera ditt användarkonto om du inte har använt internettjänsten på 6 sammanhängande månader, om du nu inte har ett aktiv betalande abonnemang.

 

10.6 "Fullständig Radering"

När du väljer "Fullständig Radering" kommer denna funktion ta bort all existens av kontot, inklusive borttagning av din profil från sök resultat, borttagning av din profil från webbplatsen, borttagning av meddelanden som skickats och tagits emot (alla typer), Flirtar, Gåvor, alla bilder du har lagt upp, all eventuell användning från sidan och annan personlig information. Genom att använda den här funktionen, samtycker du härmed att medlemmarnas kommunikation inte längre kan vara tillgänglig eftersom att medlemmen har valt Fullständig Radering av Profilen.

 

 

Vi kan deaktivera ditt användarkonto om du inte har använt internettjänsten på 6 sammanhängande månader, om du nu inte har ett aktiv betalande abonnemang.

 

11. GENERELLT

 

11.1 Underlåtenhet av uppfyllande

företaget påtar sig ej ansvar för brister i samband med dessa villkor, då sådan svikt är utanför vår kontroll.

 

11.2 Inget upphävande

Om vi av anledning skulle upphäva någon av våra rättigheter genom detta avtal, betyder det ej att dessa rättigheter blir upphävda vid andra anledningar.

 

11.3 Ogiltighetsförklaringar

Om något av dessa villkor visar sig vara ogiltigt, ohanterligt eller ogiltig av andra grunder ska de övriga villkoren fortfarande gälla i full kraft.

 

11.4 Variation

Vi förbehåller oss rätten att ändra detta avtal och/eller rättningslinjer för sekretesspolicy från den ena tiden till den andra, inkluderat utan begränsning att ändra priset på ett abonnemang. Ändringar vill träda i kraft omedelbart efter upplysning på internettjänsten. Ditt fortsatta bruk av internettjänsten efter en sådan varning kommer att representera ditt accepterande av att vara bunden till de ändringar som gjorts. Du kommer att vara kapabel att säga upp ditt abonnemang eller medlemskap innan en sådan ändring träder i kraft.

 

11.5 Uppdrag

Det är förbjudet att förmedla några av dessa rättigheter från avtalet eller i förbindelse med bruk av internettjänsten till en tredje part. företaget har rätt att tilldela någon eller alla rättigheter och förpliktelser enligt detta avtal till en tredje part.

 

11.6 Förhållande

Du samtycker med att inget jointventure, partnerskap, anställningsförhållande eller verksamhetsförhållande existerar mellan dig och företaget eller ditt bruk av internettjänsten.

 

11.7 Lagstiftning

Detta avtal omfattas av lagar som gäller i Malta. Du samtycker till att förelägga dig den exklusiva jurisdiktionen hos domstolarna i Malta.