Om du vill registrera dig på VictoriaMilan måste du verifiera din e-postadress. Detta krävs för att kontrollera att ditt konto är bekräftat med en enhet utanför vår databas, vilket garanterar att kanalen som upprättats med ditt konto verkligen går till dig och ingen annan. Detta garanterar att dina uppgifter är säkra och det hjälper oss att hålla vår tjänst ren och effektiv. Det ger också en trygg kanal mellan dig och vårt system, och ser till att kundtjänst faktiskt svarar dig, och att endast du ser det meddelandet, ifall du behöver kontakta dem. Du ombeds att förse oss med en av dina aktiva e-postadresser, och att du enkelt kommer åt den.

Försök att undvika tillfälliga e-postadresser och försök att använda leverantörer som Gmail, Yahoo, Windowslive etc.