Vi har ett varningssystem med syfte att guida och hjälpa våra kunder att hålla sig på rätt spår och följa våra policyer, och att skydda våra kunder så mycket som möjligt medan de använder våra tjänster.

Varningssystemet har tre nivåer med tre olika resultat, mer specifikt:

- den första varningen resulterar i en låsning av din profil i en timme,

- den andra varningen resulterar i en låsning av din profil i 24 timmar,

- och den tredje varningen resulterar i en permanent radering av din profil.

Om du får en varning får du ett e-postmeddelande med information om hur allvarlig din situation är och anledningen till varningen.

Vänligen notera: när en varning har getts kan den inte återtas, men en varning har ingen negativ påverkan på din upplevelse hos oss, förutom låsningen. Andra användare ser inte att du har fått en varning.

Vi uppmanar dig att kontakta vår kundtjänst omedelbart om du tycker att varningen tilldelats felaktigt, eller om du har frågor om varför du fick den. Vår kundtjänst svarar gärna på dina frågor, välj formuläret "sajtgranskning" i avsnittet "Skapa ett ärende".