Vänligen notera att vi inte tillåter falska profiler eller bedrägerier på vår sida. Vi uppmanar alla våra kunder att omedelbart rapportera profiler som ser misstänksamma ut, eller har skickat ett misstänksamt meddelande. Vårt team kommer då att utreda profilen och vidta nödvändiga åtgärder om det behövs. Du kan enkelt rapportera en användare genom att gå till den profilen och klicka på “rapportera denna användare”-knappen.